Echt Bewindvoering: voor beschermingsbewind en budgetbeheer.

Bereikbaar:

Per mail info@echtbewindvoering.nl
Telefonisch 06 1405 4742
Per post Echt Bewindvoering, Postbus 178, 6100 AD Echt

We richten ons binnen de regio Limburg en Noord Brabant op mensen die niet in staat zijn hun financiën te regelen of die vanwege schuldenproblematiek een beschermingsbewindvoerder of inkomensbeheerder nodig hebben.
Ook als u het gevoel heeft dat u geen grip meer heeft op uw financiën of het overzicht hierop kwijt bent, bent u bij ons aan het goede adres.
We zijn er ook voor mensen met een problematische schuldenlast die niet meer in staat zijn dit op een goede manier te regelen.
Wij maken uw financiële positie weer overzichtelijk, stabiliseren deze  en verbeteren deze waar mogelijk door bijvoorbeeld toeslagen of regelingen van de gemeente aan te vragen indien u daar voor in aanmerking komt.
Indien het nodig is dat er een schuldregeling tot stand komt, zal de bewindvoerder de aanvraag hiervoor doen zodra dit mogelijk is en zal ook met u meegaan naar het gesprek bij de schuldhulpverlenende instantie en later indien noodzakelijk ook meegaan naar de WSNP zitting bij de rechtbank.
1 keer per jaar komt de bewindvoerder bij u op huisbezoek om de Rekening en Verantwoording met u door te nemen; dit is een rapport dat de bewindvoerder elk jaar dient te maken met daarin de stand van zaken met betrekking tot de inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden van het afgelopen jaar.
Wij zijn volwaardig lid van de NBPB, de branchevereniging voor beschermingsbewindvoerders.
Elk jaar zijn wij verplicht een zeer uitgebreide accountantscontrole te laten uitvoeren door een registeraccountant die op alle door de rechtbank aangegeven punten controle uitoefent en hiervan ook verslag uitbrengt aan de rechtbank.

 

Met Echt Bewindvoering kiest u voor:

  • Zekerheid!
  • Duidelijke afspraken!
  • Heldere communicatie!
  • Goede bereikbaarheid via telefoon, post en mail!
  • Gedegen brede financiële kennis!
  • Integere en betrokken aanpak!