Wat is beschermingsbewind?

Als meerderjarige ben je zelf verantwoordelijk voor alles wat je doet, ook op financieel gebied.
Soms ben je echter niet (of niet meer) in staat om je eigen financiële zaken goed te behartigen.
Dit kan onder andere gebeuren door ouderdom, ziekte, verstandelijke of lichamelijke beperkingen, verslavingen, het hebben van problematische schulden.
De rechter kan dan iemand onder beschermingsbewind stellen; de bewindvoerder zal hierdoor zeggenschap krijgen over uw geld.
Het woord ‘beschermingsbewind’ zegt het overigens al: de bewindvoerder beschermt u tegen uw eigen (soms ondoordacht) handelen op financieel gebied.
Er zal zeker met u overlegd worden maar uiteindelijk heeft de bewindvoerder het laatste woord als het gaat om het maken van financiële beslissingen.
Bij beschermingsbewind mag u niet meer zelf beslissen over uw geld, maar u blijft wel handelingsbekwaam, dit betekent onder meer dat uw handtekening rechtsgeldig blijft.


Door wie kan beschermingsbewind worden aangevraagd?

  • Door betrokkene zelf;
  • Door de echtgeno(o)t(e) of partner;
  • Door familieleden tot in de 4e graad;
  • Door de voogd of de mentor;
  • Door de officier van justitie.