Bewindvoerder

Wat mag u verwachten van de bewindvoerder?

Taken van de bewindvoerder:

 • Openen van een beheer- en leefgeldrekening op uw naam bij ABN AMRO en ontvangen van uw inkomen;
 • Opstellen van een budgetplan;
 • Aanvragen van bijzondere bijstand indien u daarvoor in aanmerking komt;
 • Aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag indien u daarvoor in aanmerking komt;
 • Afsluiten van de benodigde verzekeringen;
 • Aanvragen van kwijtscheldingen Gemeentelijke Belastingen en/of Waterschap indien u daarvoor in aanmerking komt;
 • Betalen van uw vaste lasten en overige kosten;
 • Laten verzorgen van uw belastingaangiften;
 • Regelmatig onderhouden van contacten met u;
 • Uw schulden inventariseren en contacten onderhouden met schuldeisende partijen;
 • Treffen van betalingsregelingen met schuldeisers;
 • Afhandelen van uw post; deze komt overigens bij de bewindvoerder aan;
 • Overmaken van leefgeld; per maand, per week, 2 keer per week, al naar gelang u het wenst.
 • Jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan u en aan de kantonrechter;
 • Indien noodzakelijk toe leiden naar schuldhulpverlening.

Geen werkzaamheden van de bewindvoerder:

 • Aanvragen van identiteitskaarten/paspoorten;
 • Medische kwesties afhandelen;
 • Inschrijving bij basisadministratie in een gemeente bij verhuizing;
 • Zorgdragen voor huisvesting;
 • Zorgdragen voor een inkomen.

Wat mogen wij van u verwachten?

 • Aanleveren van post (ook mail);
 • Wijzigingen in uw situatie tijdig melden (wonen, gezinssamenstelling, verhuizingen e.d.);
 • Dat u gemaakte afspraken nakomt;
 • Geen aankopen doet waardoor er nieuwe schulden ontstaan;
 • Dat doorgaans het roer financieel om moet;
 • Uw medewerking om het bewind goed te laten slagen.