Procedure

Procedure voor beschermingsbewind:

 • Intake bij u thuis of bij de zorginstelling;
 • Indienen verzoekschrift beschermingsbewind bij de kantonrechter.
  Enige tijd later is er een zitting bij de kantonrechter; de bewindvoerder gaat met u mee.
  Nadat de beschikking voor het beschermingsbewind is ontvangen zal een beheerrekening en een leefgeldrekening worden geopend bij ABN AMRO zodat het inkomen hierop gestort kan worden en de vaste lasten hiervan betaald kunnen worden;
 • De bewindvoerder schrijft alle instanties en schuldeisers een brief, de kennisgeving van het bewind, zodat in het vervolg de post bij de bewindvoerder aankomt;
 • De bewindvoerder maakt een budgetplan.
 • Verantwoording afleggen aan kantonrechter: boedelbeschrijving.
  Dit is een opgave van het inkomen, de vaste lasten, het vermogen en eventuele schulden van de dag van aanvang van het bewind;
 • Beschermingsbewind wordt over het algemeen  uitgesproken voor onbepaalde tijd door de kantonrechter. Dit betekent niet dat men de financiën nooit meer zelf kan gaan beheren. Indien de financiën weer zelf beheerd kunnen worden dan kan aan de kantonrechter gevraagd worden om het bewind te beëindigen. De kantonrechter zal beoordelen of de oorzaken die aanleiding hebben gegeven tot de onderbewindstelling nog bestaan. Indien dit niet meer het geval is kan het bewind pas worden opgeheven.